کتاب داستان تعقیب روزنامه Newspaper Chase سطح استارتر

کتاب داستان تعقیب روزنامه Newspaper Chase

در این مقاله ما کتاب داستان سطح استارتر تعقیب روزنامه Newspaper Chase را از مجموعه کتاب های سطح بندی شده برای شما آماده کرده ایم.

 

یکی از بهترین روش های یادگیری زبان انگلیسی و همچنین تقویت مهارت شنیداری، خواندن و همچنین افزایش دایره لغات و واژگان، استفاده از کتاب داستان های سطح بندی شده است. از نقاط قوت این روش  این است که کلمات و لغات جدیدی که در سیر داستان آموخته می شود. و وارد حافظه ی دراز مدت خواهد شد و تا مدت های زیادی در ذهن باقی خواهد ماند. کتاب داستان های معرفی شده به همراه فایل PDF  و فایل صوتی ارائه می شوند.

کتاب داستان تعقیب روزنامه Newspaper Chase

The time is one o’clock in the morning. The place is the Ritesville town art gallery. A window opens and a man comes in. His name is Harry Black, and he is a thief. It is dark in the art gallery, but Harry has a light. He looks across the room at a painting. “There it is!” he says. Harry moves quickly across the room. He stands and looks at the painting. “A million dollars for this?” he thinks. “I don’t understand it.” But he takes a knife from his coat. Then he takes the painting very, very slowly from its frame.

دانلود فایل PDF کتاب داستان تعقیب روزنامه Newspaper Chase

دانلود فایل صوتی کتاب داستان Newspaper Chase

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *