کتاب داستان مارسل و نامه های شکسپیر Marcel and the Shakespeare Letters سطح یک

کتاب داستان مارسل و نامه های شکسپیر Marcel and the Shakespeare Letters

در این مقاله ما کتاب داستان سطح یک مارسل و نامه های شکسپیر Marcel and the Shakespeare Letters را از مجموعه کتاب های سطح بندی شده برای شما آماده کرده ایم.

 

یکی از بهترین روش های یادگیری زبان انگلیسی و همچنین تقویت مهارت شنیداری، خواندن و همچنین افزایش دایره لغات و واژگان، استفاده از کتاب داستان های سطح بندی شده است. از نقاط قوت این روش این است که کلمات و لغات جدیدی که در سیر داستان آموخته می شود. و وارد حافظه ی دراز مدت خواهد شد و تا مدت های زیادی در ذهن باقی خواهد ماند. کتاب داستان های معرفی شده به همراه فایل PDF و فایل صوتی ارائه می شوند.

کتاب داستان مارسل و نامه های شکسپیر Marcel and the Shakespeare Letters

Marcel is a French mouse. He’s a detective and he lives in Paris. But Marcel doesn’t live in Paris all year. Every November he visits London. His old friend – Henry – has a small flat there. Marcel loves London. The beautiful buildings . . . the big, black taxis . . . the museums and shops. He loves Paris, but he loves London, too. This story is about one of Marcel’s November holidays. It starts at three o’clock on a Tuesday afternoon. Marcel is walking from Knightsbridge station to Henry’s flat. He has two heavy bags with him. Henry’s address is 42 Old Wilton Street. Marcel looks at the numbers – 36 – 38 – 40. Yes, here it is. Number 42. He sees a sign. It says: ‘Professor J. T. Barton’. Marcel looks at it and thinks, ‘That’s new.’ Then he goes down to Henry’s flat. Henry opens the door and smiles. ‘Marcel!’ he says. ‘Come in, come in!’ ‘Hello, Henry,’ Marcel says. ‘How are you?’ (His English is very good.) ‘I’m very well. And you?’  ‘Yes, thanks.’ ‘Good, good.’ Henry
takes Marcel’s coat. ‘Now,’ he says, ‘let’s have some tea.’

 

دانلود فایل PDF کتاب داستان مارسل و نامه های شکسپیر Marcel and the Shakespeare Letters

دانلود فایل صوتی کتاب داستان Marcel and the Shakespeare Letters

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *