INFINITY

در این مطلب شما می توانید پادکست انگلیسی بینهایت(infinity) شماره 3 – Facebook Founder – Mark Zuckerberg را به همراه متن مشاهده و دانلود نمایید. پادکست چیست؟ پادکست به زبان ساده یعنی صدای ضبط شده‌ای که در اینترنت منتشر می‌کنند و هرکسی می‌تواند به این محتوای صوتی گوش دهد. این محتوای صوتی می‌تواند صحبت‌های یک […]

در این مطلب شما می توانید پادکست انگلیسی بینهایت(infinity) شماره 2 – The Story of the Old Watch را به همراه متن مشاهده و دانلود نمایید. پادکست چیست؟ پادکست به زبان ساده یعنی صدای ضبط شده‌ای که در اینترنت منتشر می‌کنند و هرکسی می‌تواند به این محتوای صوتی گوش دهد. این محتوای صوتی می‌تواند صحبت‌های […]

در این مطلب شما می توانید پادکست انگلیسی بینهایت(infinity) شماره 1 – Win The Morning را به همراه متن مشاهده و دانلود نمایید. پادکست چیست؟ پادکست به زبان ساده یعنی صدای ضبط شده‌ای که در اینترنت منتشر می‌کنند و هرکسی می‌تواند به این محتوای صوتی گوش دهد. این محتوای صوتی می‌تواند صحبت‌های یک نفر درباره […]