پادکست انگلیسی INFINITY

پادکست انگلیسی بینهایت شماره 1 – Win The Morning

در این مطلب شما می توانید پادکست انگلیسی بینهایت(infinity) شماره 1 – Win The Morning را به همراه متن مشاهده و دانلود نمایید.

پادکست چیست؟

پادکست به زبان ساده یعنی صدای ضبط شده‌ای که در اینترنت منتشر می‌کنند و هرکسی می‌تواند به این محتوای صوتی گوش دهد. این محتوای صوتی می‌تواند صحبت‌های یک نفر درباره موضوعی خاص، یک مکالمه چند نفره، تعریف کردن خلاصه کتاب‌ها، آموزش زبان، یا موضوع دیگری باشد.کلمه‌ی پادکست (Podcast) از ترکیب دو واژه‌ی پاد (Pod) و برودکست (broadcast) تشکیل شده است. منظور از پاد همان دستگاه‌های آی‌پاد است. به این معنی که پادکست محتوایی قابل‌حمل است و می‌توانید در هرجایی به آن گوش کنید.

 

فواید گوش‌کردن به پادکست چیست؟

پادکست گوش‌کردن باعث افزایش قابل‌توجه زمان صرف‌شده برای یادگیری می‌شود. حتی اگر روزی چند دقیقه‌ی کوتاه هم باشد بی‌فایده نیست. آنچه یاد می‌گیرید، جایی بدون اینکه انتظارش را داشته باشید به‌دردتان خواهد خورد. همچنین، پادکست‌ها می‌توانند بسیار الهام‌بخش باشند و حتی باهوش‌ترتان کنند. مطالعات نشان داده است که پادکست گوش‌کردن با فوایدی ازجمله تقویت مهارت‌های شنیداری و بهبود تمرکز همراه است.

 

تاثیر پادکست انگلیسی در یادگیری زبان

گوش دادن به پادکست ها راهی مؤثر برای تقویت زبان انگلیسی است. شما میتوانید با گوش کردن به پادکست های انگلیسی مهارت شنیداری خود را تقویت کنید، تلفظ صحیح لغات را متوجه شوید، واژگان جدید بیاموزید، با لهجه ها و گویش های مخنلف اشنا شوید و ….

 

نکاتی برای استفاده موثر از پادکست ها

  • روزانه به پادکست ها گوش دهید.
  • پادکست هایی با موضوع موردعلاقه خود پیدا کنید.
  • سعی کنید پادکست های مختلف را همراه با متن(transcript) گوش کنید.
  • در مرحله بعد بدون نگاه کردن به متن پادکست را گوش کنید تا گوش و ذهن خود را به چالش بکشید.

 

پادکست انگلیسی بینهایت شماره 1 – Win The Morning

‌دانلود فایل صوتی پادکست

متن(transcript) پادکست:

Take control of the morning, so you take control of your day. OWN the morning so you can own your day! Start your day right so the rest of your day falls into place. Schedule that time.It’s important than anything. Sleep 30 minutes less if you need to. Give this to yourself. Are you happy with your life? Are you where you want to be? if you answered yes,  turn the audio off. If you answered no and you want to GROW Keep listening. Start every day with at least 5 minutes of powerful energy 5 minutes of positive energy first thing in the morning can change your entire day.  And if you can change your entire day. with consistent positive thoughts, you can change your life.

Can you do more? Can you BE more? If you know you can be more, you need to commit to being more, and you need to START NOW. You need to commit now, to start every day with the mindset of someone who LOVES LIFE. The mindset of someone who is going to WIN THE DAY. No matter what happens. You want lose. You will WIN or you will LEARN. You will win the day. because you will set your day up to win. Your first job, as soon as your rise, is to give thanks. Give thanks you are alive. Give thanks for everything you DO have. Give thanks for everything you usually take for granted. SET YOUR INTENTIONS for the day. SET YOUR GOALS for the day. Give thanks in advance for the things you want. Put the intentions out in the world:

“THANK YOU for this day” * “THANK YOU for the amazing opportunities coming my way” * “THANK YOU for the character I show today” *  “THANK YOU for every smile today” * “THANK YOU for every laugh” “Every moment of fun”

Wake up with INTENTION by setting those intentions the night before. Wake up with only positive intentions. The morning is not the time for phones, not the tie for work or problem solving. The morning is the time to get in sync with what you want. Create an unbreakable morning routine. A consistent routine that will soon bring CONSISTENT RESULTS. Ask yourself: “How do you want this day to go?” “How do I want to feel today?” “How to I want to treat others?” “How you start your day, is usually how you’re going to LIVE your day.

If you start it believing it’s going to be a great day chances are it will be. If you start your day. with the INTENTION you are going to be happy today,NO MATTER WHAT HAPPENS chances are, you will be happy, no matter what happens. If you don’t start your day off on the right mindset at the first challenge or test you will break. You will respond with negativity rather than positivity… and what are the chances of challenges showing up? Probably around 100%. So make sure you are ready for those challenges.Ready with an unbreakable spirit. Ready with positive mindset. Ready to REDIRECT any negativity.

GET AFTER THE LIFE YOU WANT! IT’S A MUST! DON’T LET IT GET AWAY FROM YOU RUN AFTER IT! PLAN YOUR DAY. If you know where you’re going you will eventually get where you need to go. If you have no direction you will end up in the wrong section.Successful people have INTENTION and they have DIRECTION. They know where they are going! That is why they get there.The most important thing to do , first thing in the morning, is get yourself in a powerful state.

If you’re in a GREAT mood, you will produce GREAT results. You  will have a GREAT day. The better your attitude, the better the results you produce. The better your attitude, The better you can handle, overcome and thrive through challenges and difficulties that come  your way. So, get yourself in a great mood. Do whatever it takes to get that feeling first thing in the morning, whatever works for you:Meditation.Reading. Gratitude. Music. Exercise. These are all good options that get you in state.

When your mind is positive and clear you can handle just  about anything, can’t you? And when you can face challenges with a clearmind, they lose their power, they no longer halt your progress, they no longer have a strangle over your day, or your life. You simply choose the best way to move forward and move on Most people don’t start their days like this. Most people aren’t happy. Don’t be most people.

Be the minority.The minority who start their day with POSITIVE EXPECTATIONS. Look at yourself in the mirror and repeat yourself:

“Today is going to be a great day.” “No matter what happens,

today I will see the good.” “No matter what happens,

I will do the right thing.” “No matter what happens,

I WILL GIVE MY ALL TODAY.” “Today I will give MY BEST so tomorrow will be BETTER”

We all have the same amount of time. But some people make the most of it and some people drudge through it. Make the most of yours. LIVE with a SMILE on your face. BELIEVE you are deserving of a great life  and get out there and CREATE ONE. If you change your thinking you can change your life. So how do you change your thinking? Well, how do you change your body? You change the body by changing what you  feed your body. You change the body by changing how you work your body. The same is true for your thinking.
Change what you feed your thoughts.

Feed it with positive affirmations and beliefs. Feed it with new knowledge on self development. If you learn HOW  to change you WILL CHANGE. Work out your mind with books with audio books and audio that expand your existing mindset into something greater. GROW yourself by learning more.
GROW yourself by doing the things successful people do. No matter what this days brings… a challenge. a miracle, an unexpected blessing, whatever it is I AM GRATEFUL FOR IT.

گوش دادن به پادکست روش خوبی برای تقویت مهارت شنیداری و هم چنین یادگرفتن کلمات در بستر یک موضوع خاصه که این به تقویت مهارت مکالمه انگلیسی نیز کمک زیادی می کنه.