نرخ‌نامه ترجمه در نیم سال اول 1402

تعرفٔه و نرخ‌نامه خدمات ترجمه

تعرفٔه و نرخ‌نامه خدمات ترجمه در سال ۱۴۰۲ (نیمسال اول)

توجه: این نرخ‌نامه تعرفهٔ پایه و حداقلی است. دستمزد ترجمه با درنظرگرفتن عوامل مختلف و تاثیرگذار مانند سختی و آسانی محتوا، موضوع کار، زمان تحویل، حساسیت، شرایط خاص، خواسته‌های ویژهٔ کارفرما افزایش می‌یابد که صرفاً برای اطلاع در جدول «ضرایب و افزایش قیمت پایه» آمده است و مترجمان می‌توانند بنا به تشخیص خود به شکل دیگری آن را محاسبه کنند.

این نرخ‌نامه هر شش ماه یک‌بار (فروردین و مهر) متناسب با شرایط بازار و تورم به‌روزرسانی می‌شود.

تعرفه خدمات ترجمه کتبی

ترجمهٔ کتبی انگلیسی به فارسی نوع تعرفه
ترجمه 130 تومان کلمه ای
ترجمه +‌ بازخوانی 200 تومان کلمه ای

 

چند نکته:
۱. میانگین سرعت ترجمهٔ کتبی ۴۰۰ کلمه در ساعت است.
۲. در صورتی که برای ترجمه کلمه‌ای کمتر از 60 تومان دریافت کنید دستمزدتان از حداقل دستمزد تعیین‌شدهٔ شورای عالی کار که ساعتی 24 هزار تومان است کمتر می‌شود!
۳. طبق قانون کار می‌توانید از مراکز ارائه‌دهنده خدمات ترجمه یا کارفرمایان شکایت کنید اگر کلمه‌ای کمتر از 60 تومان به شما پرداخت می‌کنند.
۴. میانگین دستمزد ترجمه انگلیسی به فارسی در بازار بین‌المللی کلمه‌ای ۷ سنت است، که به‌نرخ امروز دلار حدود کلمه‌ای ۳ هزار و 500 تومان می‌شود!
۵. تازه‌کاربودن مترجم، سادگی متن، خواستهٔ کارفرما، نوع استفاده از ترجمه و هر دلیل دیگری درنهایت کلمه‌ای 130 تومان می‌شود نه کمتر از آن.
۶. ترجمه + بازخوانی حالتی است که مترجمی حرفه‌ای و باسابقه ترجمه را انجام می‌دهد یا مترجم دومی کار را با متن اصلی تطبیق و اصلاح جزئی (حداکثر ۲۰ درصد) می‌کند.

جدول ضرایب و افزایش قیمت براساس زمان تحویل

زمان تحویل ضریب افزایش قیمت
عادی: 1500 کلمه 1
نیمه فوری: 3000 کلمه 1.5
فوری: 4000 کلمه 2

جدول ضرایب و افزایش قیمت بر اساس محتوا

حوزه محتوا ضریب افزایش قیمت
عمومی 1
فنی مهندسی 1.25
اجرایی 1.25
تجاری 1.25
پزشکی 1.5
قضایی 1.5
نظری فلسفی 1.75
ادبی 2
سایر 1.25

جدول ضرایب و افزایش قیمت بر اساس زبان مبدا و مقصد

زبان ضریب افزایش قیمت
انگلیسی به فارسی 1
فارسی به انگلیسی 2
آلمانی، عربی، روسی، ترکی استانبولی، ترکی آذربایجانی، درتغالی، ایتالیایی، فرانسوی، اسپانیایی، هلندی، تاجیک، سوئدی، هلندی،
کردی به فارسی
1.5
فارسی به آلمانی، عربی، روسی، ترکی استانبولی، ترکی آذربایجانی، درتغالی، ایتالیایی، فرانسوی، اسپانیایی، هلندی، تاجیک، سوئدی،
هلندی، کردی
3
ژادنی، چینی، اردو، ارمنی، دشتو، دری، تاجیک، رومانیایی، کرهای، گرجی، لهستانی، مجاری به فارسی 2
فارسی به ژادنی، چینی، اردو، ارمنی، دشتو، دری، تاجیک، رومانیایی، کرهای، گرجی، لهستانی، مجاری 4

 

برای مثال طبق این نرخ‌نامه ترجمه ۱۰۰۰۰ کلمه از متنی تجاری برای تحویل در چهار روز دیگر (نیمه‌فوری) می‌شود: ۱3۰ ضربدر ۱.۵ ضربدر ۱.۲۵ = کلمه‌ای حداقل 243 تومان. همین حجم و زمان برای مترجم حرفه‌ای (ترجمه + بازخوانی) می‌شود کلمه‌ای 375 تومان.

 

تعرفٔه پایه ترجمه شفاهی

ترجمه شفاهی انگلیسی – فارسی سایر زبانها – فارسی نوع تعرفه
همزمان ۶۵۰۰۰۰ تومان ۷۵۰۰۰۰ تومان ساعتی
پیاپی – همراه ۴۵۰۰۰۰ تومان ۵۵۰۰۰۰ تومان ساعتی
تلفنی ۳۵۰۰۰۰ تومان ۴۰۰۰۰۰ تومان ساعتی

چند نکته:
۱. میزان دستمزد به تشخیص مترجم و متناسب با حساسیت کار، موضوع بحث، سابقهٔ مترجم و شرایط افزایش می‌یابد.
۲. تمامی هزینه‌های حمل‌و‌نقل، اسکان، خورد‌ و‌ خوراک و… مترجم برعهدهٔ کارفرما است.
۳. مسئولیت امنیت و سلامت کامل مترجم برعهدهٔ کارفرما است.
۴. قیمت هر عدد گوشی روزانه 2۵۰۰۰ تومان است.
۵. دستمزد اپراتور روزانه 20۰۰۰۰ تومان است.

 

نرخ‌نامه ترجمه پایه صوتی تصویری

ترجمه رسانه انگلیسی – فارسی سایر زبانها – فارسی نوع تعرفه
پیاده سازی بدون ترجمه 25000 تومان 35000 تومان دقیقه‌ای
ترجمه بدون پیاده سازی 50000 تومان 60000 تومان دقیقه‌ای
پیاده سازی و ترجمه 70000 تومان 80000 تومان دقیقه‌ای

نکته:
اگر زیرنویس فایل اصلی (فایل srt) موجود باشد تعرفه همانند ترجمه کتبی محاسبه می‌شود.

 

تعرفهٔ پایه بومی‌سازی وبگاه و اپلیکیشن

بومی سازی انگلیسی – فارسی سایر زبانها – فارسی نوع تعرفه
ترجمه بخش عمومی/کاربر 250 تومان 500 تومان کلمه‌ای
ترجمه بخش مدیریت 300 تومان 600 تومان کلمه‌ای

 

نکته:
اگر عبارتها جداگانه ارسال و فقط متن ترجمه درخواست شود تعرفه همانند ترجمه کتبی محاسبه میشود.

 

منبع: دیده‌بان حقوق مترجمان