کتاب داستان انگلیسی غرور و تعصب Pride and Prejudice سطح چهار

در این مقاله ما کتاب داستان انگلیسی سطح چهار غرور و تعصب Pride and Prejudice را از مجموعه کتاب های سطح بندی شده برای شما آماده کرده ایم.

 

یکی از بهترین روش های یادگیری زبان انگلیسی و همچنین تقویت مهارت شنیداری، خواندن و همچنین افزایش دایره لغات و واژگان، استفاده از کتاب داستان های سطح بندی شده است. از نقاط قوت این روش این است که کلمات و لغات جدیدی که در سیر داستان آموخته می شود. و وارد حافظه ی دراز مدت خواهد شد و تا مدت های زیادی در ذهن باقی خواهد ماند. کتاب داستان های معرفی شده به همراه فایل PDF و فایل صوتی ارائه می شوند.

کتاب داستان انگلیسی غرور و تعصب Pride and Prejudice

INTRODUCTION

Jane Austen was born in 1775 at the parsonage of Steventon, a small town in Hampshire. Her father was rector 1 there. When he retired the family moved to Bath, a famous holiday resort on the sea, and after his death to a town called Chawton. Although her family was upper class they were not very rich. She was the last of seven children and her older sister Cassandra was her lifelong friend and confidante. Jane Austen lived a quiet life, much like that described in her novels; except for the four years spent in Bath and Southampton and rare visits to London she lived entirely in the country. She and her family visited friends, went to parties, danced and loved reading. Jane began to write to amuse her family. Pride and Prejudice was based on an early novel called First Impressions which hadn’t been published. The author rewrote it and published it anonymously in 1813 under its new title, and the Prince Regent sent her a message expressing his admiration for the novel. Altogether, four of Jane Austen’s novels were published in her lifetime: Sense and Sensibility (1811), Pride and Prejudice (1813), Mansfield Park (1814) and Emma (1816). Two other novels, Northanger Abbey and Persuasion were published posthumously. She was working on another when she died suddenly at the age of 42. She is buried in Winchester Cathedral.

 

دانلود فایل PDF کتاب داستان انگلیسی غرور و تعصب Pride and Prejudice

دانلود فایل صوتی کتاب داستان Pride and Prejudice