ترجمه آهنگ Life for Rent از Dido

ترجمه فارسی آهنگ Life For Rent از Dido

در این مقاله ما ترجمه آهنگ Life for Rent از Dido را برای شما آماده کرده ایم. شما میتوانید اینآهنگ را با ترجمه فارسی مشاهده و دانلود نمایید.

 

آهنگ Life For Rent از Dido با ترجمه فارسی

 

ترجمه آهنگ Life for Rent از Dido

دانلود آهنگ Life For Rent از Dido

 

I haven’t ever really found a place that I call home
هیچ وقت نتونستم جایی رو پیدا کنم که بتونم اسمش رو خونه بذارم
I never stick around quite long enough to make it
هیچ کجا اونقدر نموندم که بتونم این کار رو انجام بدم
I apologize that once again I’m not in love
ببخشید اگه دوباره عاشق نیستم
But it’s not as if I mind
ولی واقعا منظوری ندارم
that your heart ain’t exactly breaking
که قلبت واقعا نمیشکنه
It’s just a thought, only a thought
این فقط یک فکر بود، یک اندیشه

But if my life is for rent and I don’t learn to buy
اما اگه زندگیم اجاره ای باشه و من یاد نگیرم چطور بتونم اون رو بخرم
Well I deserve nothing more than I get
پس لیاقتم بیشتر از این نیست
cause nothing I have is truly mine
چون چیزایی که دارم واقعا مال من نیست

I’ve always thought that I would love to live by the sea
همیشه فکر می کردم که عاشق زندگی کردن کنار دریام
To travel the world alone
و تنها  دور دنیا رو سفر کنم
and live more simply
و زندگی ساده ای داشته باشم
I have no idea what’s happened to that dream
نمی دونم  چی اتفاقی سر اون همه روبا و خیال اومد!
cause there’s really nothing left here to stop me
چون دیگه اینجا چیزی نمونده که منو پای بند کنه
It’s just a thought, only a thought
این فقط یک فکر بود، یک اندیشه

But if my life is for rent and I don’t learn to buy
اما اگه زندگیم اجاره ای باشه و من یاد نگیرم چطور بتونم اون رو بخرم
Well I deserve nothing more than I get
پس لیاقتم بیشتر از این نیست
cause nothing I have is truly mine
چون چیزایی که دارم واقعا مال من نیست
But if my life is for rent and I don’t learn to buy
اما اگه زندگیم اجاره ای باشه و من یاد نگیرم چطور بتونم اون رو بخرم
Well I deserve nothing more than I get
پس لیاقتم بیشتر از این نیست
cause nothing I have is truly mine
چون چیزایی که دارم واقعا مال من نیست

While my heart is a shield and I won’t let it down
قلبم برام حکم سپر رو داره و نمیذارم هیچ وقت پایین بیاد
While I am so afraid to fail so I won’t even try
چون از مرگ می ترسم هیچ وقت سعی نخواهم کرد
Well how can I say I’m alive
خب، چطور می تونم بگم که زندم ؟

if my life is for rent and I don’t learn to buy
اما اگه زندگیم اجاره ای باشه و من یاد نگیرم چطور بتونم اون رو بخرم
Well I deserve nothing more than I get
پس لیاقتم بیشتر از این نیست
cause nothing I have is truly mine
چون چیزایی که دارم واقعا مال من نیست
if my life is for rent and I don’t learn to buy
اما اگه زندگیم اجاره ای باشه و من یاد نگیرم چطور بتونم اون رو بخرم
Well I deserve nothing more than I get
پس لیاقتم بیشتر از این نیست

cause nothing I have is truly mine
چون چیزایی که دارم واقعا مال من نیست
cause nothing I have is truly mine
چون چیزایی که دارم واقعا مال من نیست
cause nothing I have is truly mine
چون چیزایی که دارم واقعا مال من نیست
cause nothing I have is truly mine
چون چیزایی که دارم واقعا متعلق به من نیست

 

اگر نظر یا پیشنهادی برای بهبود ترجمه آهنگ Life for Rent از Dido داری میتونی از طریق باکس زیر نظرت رو با ما به اشتراک بگذاری.