کتاب داستان کیم Kim سطح سه

pdf کتاب داستان کیم Kim

در این مقاله ما کتاب داستان سطح سه و چهار کیم Kim را از مجموعه کتاب های سطح بندی شده برای شما آماده کرده ایم.

 

یکی از بهترین روش های یادگیری زبان انگلیسی و همچنین تقویت مهارت شنیداری، خواندن و همچنین افزایش دایره لغات و واژگان، استفاده از کتاب داستان های سطح بندی شده است. از نقاط قوت این روش این است که کلمات و لغات جدیدی که در سیر داستان آموخته می شود. و وارد حافظه ی دراز مدت خواهد شد و تا مدت های زیادی در ذهن باقی خواهد ماند. کتاب داستان های معرفی شده به همراه فایل PDF و فایل صوتی ارائه می شوند.

کتاب داستان کیم Kim

Kim, a young Irish boy, lives alone on the streets of the Indian city of Lahore. He meets an old Tibetan lama who is looking for a sacred river. The boy and the old man become great friends and travel across British India.

Rudyard Kipling

Rudyard Kipling’s poetry was very popular and many of his short stories are considered some of the best in English. Most of all, perhaps, he was appreciated for his children’s books. However, he has always  been a controversial writer because of his support of Britain’s empire, his opposition to Irish independence 3 and his ideas about the superiority of the British over non-European people. But these ideas were not just Kipling’s: until 1918 many people in England had these opinions. However, most literary critics and scholars 1 agree that he is one of England’s great writers.

CHAPTER 1 The Lama

Kim was a thirteen-year-old orphan who spent most of his time in the streets. Although he was dark skinned from the sun and usually spoke Hindustani, he was English, His father had been a sergeant in a regiment of the British army called the Mavericks, and his mother had been the servant of a colonel. is father had left him three documents. Kim kept them in a little cloth bag tied to a string around his neck. Two of them showed that his father had been a member of a special club. The third was Kim’s birth certificate. When Kim’s father was drunk he often said to Kim, l My boy, these three documents will someday make you a man. Never lose them! A Colonel on a horse will come with a great regiment, and he will make you a better man than me! There will be nine hundred wonderful devils, whose God is a bull on a green field! Two other men will prepare the way for the colonel?

 

دانلود فایل PDF کتاب داستان کیم Kim

دانلود فایل صوتی کتاب داستان Kim

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *