کتاب سطح بندی شده

در این مقاله ما کتاب داستان سطح استارتر مرد ستاره ای Starman را از مجموعه کتاب های سطح بندی شده برای شما آماده کرده ایم nbsp یکی از بهترین روش های یادگیری زبان انگلیسی و همچنین تقویت مهارت شنیداری خواندن و همچنین افزایش دایره لغات و واژگان استفاده از کتاب داستان های سطح بندی شده hellip

در این مقاله ما کتاب داستان سطح استارتر تعقیب روزنامه Newspaper Chase را از مجموعه کتاب های سطح بندی شده برای شما آماده کرده ایم nbsp یکی از بهترین روش های یادگیری زبان انگلیسی و همچنین تقویت مهارت شنیداری خواندن و همچنین افزایش دایره لغات و واژگان استفاده از کتاب داستان های سطح بندی شده hellip

کتاب انگلیسی Wuthering Heights با عنوان فارسی بلندی‌های بادگیر از سری کتاب‌های سطح بندی شده Oxford Bookworms است داستان کتاب در مورد عشقی نافرجام است که میان دو خانواده برقرار می‌شود و هر کجا عشقی جوانه می‌زند نفرتی هم شروع به شکل گیری میکند و ماجراهایی که همانند بادی که در اطراف بادگیرها در جریان hellip