کتاب داستان مرد ستاره ای Starman

کتاب داستان مرد ستاره ای Starman سطح استارتر

در این مقاله ما کتاب داستان سطح استارتر مرد ستاره ای Starman را از مجموعه کتاب های سطح بندی شده برای شما آماده کرده ایم.

 

یکی از بهترین روش های یادگیری زبان انگلیسی و همچنین تقویت مهارت شنیداری، خواندن و همچنین افزایش دایره لغات و واژگان، استفاده از کتاب داستان های سطح بندی شده است. از نقاط قوت این روش این است که کلمات و لغات جدیدی که در سیر داستان آموخته می شود. و وارد حافظه ی دراز مدت خواهد شد و تا مدت های زیادی در ذهن باقی خواهد ماند. کتاب داستان های معرفی شده به همراه فایل PDF و فایل صوتی ارائه می شوند.

کتاب داستان مرد ستاره ای Starman

The sun is hot, hot, hot – you are driving along a long, long road in the centre of Australia. Suddenly you see a man standing in the middle of the road. He is wearing an expensive suit and nice shoes, but he doesn’t speak – not one word.You have a gun in your car- what do you do? You must be careful! But you can’t leave him here- there is noth-ing for hundreds of kilometres around – no water or food in this hot, empty place. But there is something else out there- a very white light in the sky near Wolalonga.

دانلود فایل PDF کتاب داستان مرد ستاره ای Starman

دانلود فایل صوتی کتاب داستان Starman