پی دی اف کتاب 101American English Idiom

پی دی اف کتاب 101 American English Idioms

در این مطلب ما پی دی اف کتاب 101 American English Idioms نوشته Mario Russo و Harry Collis را برای شما آماده کرده ایم.

 

درباره کتاب:

کتاب 101 American English Idioms برای گسترش دامنه ی لغات و اصطلاحات عموم زبان آموزانی منتشر شده است که می خواهند با یاد گرفتن اصطلاحات روزمره در زبان محاوره آمریکایی دانش زبانی خود را غنی تر کرده و بتوانند راحت تر، طبیعی تر و با اعتماد به نفس بیشتری با انگلیسی زبانان و به خصوص آمریکایی ها ارتباط برقرار کنند.

این کتاب شامل 9 بخش به نام های زیر میباشد:

  • It’s a Zoo Out There
  • The Body Has Many Uses
  • That’s Not Nice
  • People Do the Strangest Things
  • Clothes Make the Man (and Woman)
  • When Things Go Wrong
  • When Things Go Well
  • Do Your Best
  • You Don’t Say

در هر قسمت از کتاب، ابتدا هر اصطلاح همراه با یک تصویر معرفی می شود که معنی اجزای تشکیل دهنده آن اصطلاح را نشان می دهد و سپس یک مکالمه یا متن متناسب کاربرد آن اصطلاح را توضیح می دهد.کتاب 101 American English Idioms حاوی یک فهرست راهنما در انتهای کتاب است. در این قسمت، همه اصطلاحات و معانی آن ها به همراه شماره صفحه بر اساس حروف الفبا نوشته شده اند.

 

American English Idioms is designed to help bridge the gap between “meaning” and “thrust” of American colloquialisms by providing a situation and a graphic illustration of that situation, so that the imagery created by the expression can be felt, rather than simply learned as a stock definition.

 

دانلود فایل پی دی اف کتاب 101 American English Idioms