ترجمه آهنگ Koop Island Blues

ترجمه فارسی آهنگ Koop Island Blues از Koop

در این مقاله ما ترجمه آهنگ Koop Island Blues از Koop  را برای شما آماده کرده ایم. شما میتوانید این آهنگ را با ترجمه فارسی مشاهده و دانلود نمایید.

آهنگ Koop Island Blues از Koop با ترجمه فارسی

دانلود آهنگ Koop Island Blues از Koop

 

Hello, my love
سلام، عشق من

It’s getting cold on this island‌
هوا داره تو این جزیره سرد میشه

I’m sad alone
من در تنهایی غمگین هستم

I’m so sad on my own
من از دست خودم خیلی ناراحتم

The truth is
حقیقت اینه که

We were much too young
ما خيلی جوان بوديم

Now I’m looking for you
حالا من به دنبال تو ميگردم

Or anyone like you
و یا هر كسی كه مثل تو باشه

We said goodbye
ما خداحافظی كرديم

With a smile on our faces
با لبخندی بر روی صورت

Now you’re alone
حالا تو تنها هستی

You’re so sad on your own
و تو از دست خودت ناراحتی

The truth is
حقیقت اینه که

We ran out of time
ما زمان کم آوردیم

Now you’re looking for me
و حالا تو داری دنبال من میگردی

Or anyone like me
و يا كسی كه مثل من باشه

Hello, my love
سلام، عشق من

It’s getting cold on this island
هوا داره تو این جزیره سرد میشه

I’m sad alone
من در تنهایی غمگین هستم

I’m so sad on my own
من از دست خودم خیلی ناراحتم

The truth is
حقیقت اینه که

We were much too young
ما خيلی جوان بوديم

Now I’m looking for you
حالا من به دنبال تو ميگردم

Or anyone like you
و یا هر كسی كه مثل تو باشه

 ‌

اگر نظر یا پیشنهادی برای بهبود ترجمه آهنگ Koop Island Blues از Koop داری میتونی از طریق باکس زیر نظرت رو با ما به اشتراک بگذاری.